BROSCHYRER

5 fördelar med att använda pulsationsdämpare

pulsationsdampare

Använder du membranpumpar, vet du att det uppstår tryckvariationer vid pumpens utlopp. Beroende på pumpstorlek, kan dessa vara större eller mindre, men de finns alltid där. Tryckvariatonerna kan leda till flera problem, såsom onödigt slitage av pumpen, sämre effektivitet, buller och vibrationer, samt ökad risk för instabilitet och läckage i rörledningar.

Men det finns en lösning! Genom att montera en pulsationsdämpare i anslutning till en membranpump kan man jämna ut tryckvariationerna och förhindra dessa problem.

Aktiv pulsationsdämpning

Tapflos pulsationsdämpare är aktiv, vilket innebär att den arbetar med tryckluft och ett membran som automatiskt justeras till det aktuella trycket i rörledningen för att minimera pulsationer. När trycket i rörledningen ökar, ökar även lufttrycket i dämparen. På samma sätt minskas även lufttrycket i dämparen när trycket i rörledningen minskar. Denna aktiva justering är ovanlig hos andra pulsationsdämpare på marknaden.

Dämpningseffekten

Tryckvariationen i en utloppsledning med och utan pulsationsdämpare

dampningseffekten

Här är fem fördelar med att använda pulsationsdämpare:

  1. Ökad effektivitet: Genom att jämna ut pulsationerna sänker man systemtrycket och får ett högre flöde, speciellt i långa rörledningar.
  2. Mindre energiförbrukning: Lägre mottryck kräver mindre tryckluft, vilket minskar luftförbrukningen vid installation av en pulsationsdämpare. Även om pulsationsdämparen behöver tryckluft för att skapa en luftfjäder, är denna luftförbrukning minimal.
  3. Mindre vibrationer: Genom att använda en pulsationsdämpare minimerar man vibrationer som kan orsaka skador på rörledningar och ansluten utrustning.
  4. Förbättrad funktion: En pulsationsdämpare säkerställer att ansluten utrustning, såsom flödesmätare, tryckgivare och ventiler, fungerar som de ska.
  5. Kompatibilitet: Dämparen integreras enkelt med olika pumpsystem och rörkonfigurationer.

När bör man använda en pulsationsdämpare?

  • När man vill ha ett jämnare och högre flöde
  • När man vill minimera trycket på trycksidan
  • När man har rörledningar över 30 meter på trycksidan
  • När man använder sig av känslig mätutrustning

Membranpumpen med inbyggd pulsationsdämpare

TK-serien kombinerar alla fördelar en membranpump ger med minimala tryckvariationer tack vare en inbyggd pulsationsdämpare. Serien finns i plast och metall och det går även att eftermontera dämparen genom att byta ut utloppet på din befintliga tapflopump.

TXK

En pulsationsdämpare är en liten investering för att förbättra effektiviteten, säkerheten och samtidigt reducera buller och vibrationer från din membranpump. Vi erbjuder lösningar i flera materialval.

Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer om vilken lösning som är bäst för din applikation.

 

Relaterat material

Produktsida:

Pulsationsdämpare
TK med inbyggd dämpare (plast)
TK med inbyggd dämpare (metall)

 
 


Läs vidare

livsmedelspump

LIVSMEDELSPUMP

Gemensamt för livsmedelsbranschen är att en ren och bakteriefri process är A och O, så det ställs höga krav på de pumpar som används. Lär dig mer om certifieringarna och vad som kännetecknar en livsmedelspump.

Läs mer