BROSCHYRER

Framgångsrik alkoholtillverkning: krav på hygien och material

Alkohol webb topbanner

Öl, whiskey, cider och gin – listan kan göras lång över de omtyckta drycker som framställs i bryggerier, brännerier och hos andra dryckestillverkare. För en slutprodukt som håller hög kvalitet ställs betydande hygieniska krav på flödesprocessen, därför är rätt pump avgörande för en framgångsrik alkoholtillverkning. 

En hygienisk pump, även kallad livsmedelspump, är en stor drivande kraft i alkoholtillverkning. Denna sanitära pump fungerar även utmärkt i andra applikationer inom livsmedelsindustrin och är utformad för att klara av de höga krav som ställs vid tillverkning av de drycker vi konsumerar.

Även om pumpen är den funktion som till stor del sköter flödet, så hjälper andra praktiska lösningar som omrörare, vagnar och pulsationsdämpare till att underlätta alkoholframställningen.

Rätt material är betydande

Materialvalet och utformningen är betydande för hygieniska pumpar. Det hjälper processen att bli så bra som möjlig. Alkohol kan vara en flyktig produkt och exempel på material som passar till tillverkning av alkohol är: 

 • Syrafast stål. Det vanligaste förekommande hygieniska materialet.
    
 • PTFE (polytetrafluoreten). Det självklara valet i vätskeberörda delar frånsett syrafast stål. Hög kemikaliebeständighet och låg friktion är några egenskaper som är värda att lyfta. 
    
 • Anpassad design. Gör att vätska inte fastnar så det kan uppstå kontanimation och pumpen ska med lätthet kunna demonteras för inspektion och underhåll. 
    
 • Släta ytor. Polerad yta som hindrar smuts att fastna i ojämnheter och som är enkel att skölja av och rengöra.
    
 • Kompatibla material. Livsmedelsgodkända material enligt exempelvis, FDA, EHEDG och EG 1935/2004.

Brandfarlig vätska

I de allra flesta fall tillverkas alkohol i miljöer med explosionsrisk. En explosiv miljö kräver utrustning som kan hantera brandfarlig vätska eller ånga, och som är godkänd enligt ATEX-direktiv 94/9/EC. Olika utrustning är lämplig för olika zoner inom en explosiv miljö. Vi hjälper dig hitta en säker lösning för din tillverkning.

Den svarta kolplasten på Tapflos plastpumpar visar att materialet är godkänt enligt ATEX. Materialet är ledande och säkerställer att inga elektriska laddningar skapas i pumpen.

Den som använder en ATEX-godkänd Tapflo-pump på rätt sätt kan känna sig trygg, utan risk för antändning och explosion

Pumparna som sköter processen

För en jämn och lyckad produktion är valet av rätt flödeslösning grundläggande. Membranpump och centrifugalpump står i centrum för alkoholframställning, men beroende på kraven finns de i olika utföranden. Här är pumparna som bidrar till en framgångsrik produktion beroende på applikation: 

 • Hygienisk membranpump. Membranpumpen är en ”all-round-pump” som framgångsrikt transporterar de flesta vätskor, även där partiklar är med i bilden. Alternativ i ATEX-klass finns tillgänglig.

 • Hygienisk membranpump som är EHEDG-godkänd. När de strängaste hygieniska kraven i materialval och konstruktion är nödvändigt.

 • Hygienisk centrifugalpump CTX H. När du behöver en riktigt högpresterande pump

 • Hygienisk centrifugalpump CTH. En enklare, mindre pump men som ger fin effektivitet   

Här kan du läsa mer om hygieniska flödeslösningar.

Är du nyfiken på att prata om lösningar som passar just din applikation? Låt oss hjälpa dig – välkommen att kontakta oss!

 

 

Relaterat material

Produktsida:

Hygienisk membranpump
Membranpump EHEDG-godkänd
Centrifugalpump CTX H
Hygienisk centrifugalpump

 
 


Läs vidare

LIVSMEDELSPUMP

Gemensamt för livsmedelsbranschen är att en ren och bakteriefri process är A och O, så det ställs höga krav på de pumpar som används. Lär dig mer om certifieringarna och vad som kännetecknar en livsmedelspump.

Läs mer