TILL PRODUKTMENY
Turbinpump for saltsyra Tapflo     

 Vill du veta mer?  
 Kontakta  
 Patrik Johansson 
 
 Ansvaraig säljare på Tapflo  Telefon  
 0704-93 28 58
 
E-Post
 patrik@tapflo.se

 Läs mer om produkten här

       


Tapflo har levererat magnetdrivna turbinpumpar för hantering av Saltsyra, till GRYAAB i Göteborg
Pumparna som är tillverkade i plast, förser dysor med ett konstant flöde av syra för rengöring av anlägg-
ningens skivfilter. Turbinpumparna, vilka klarar betydligt högre tryck än traditionella centrifugalpumpar, har
ersatt en tidigare kolvpumpar då dessa inte klarade av att mata fram vätska till de yttersta dysorna.

Mycket nöjd kund 
- Efter mer än fem års drift är Gryaab mycket nöjda med resultatet då pumparna fungerat helt utan problem,
berättar Patrik Johansson ansvarig säljare på Tapflo. 

Ett starkt alternativ 
Turbinpumparna, som även finns i metall, kan leverera flöden upp till 5 m3/h och 16 bars tryck. Med ett pulsationsfritt flöde, magnetdrift och möjligheten att pumpa mot höga tryck är Turbinpumpen ett starkt
alternativ för den här typen av applikationer, menar Patrik, men långt ifrån alla känner ens till att den här typen
av pump finns att tillgå.