Kundcase

Tapflo har levererat två lobrotorpumpar till Santa Maria i Göteborg för att distribuera frityrolja i deras produktion.

 

Tapflo AB har levererat en tryckluftsdriven membranpump för användning i olika applikationer inom kärnkraftsindustrin. 

 

Tapflo AB har levererat en tryckluftsdriven membranpump för användning i olika applikationer inom kärnkraftsindustrin.