BROSCHYRER

Nyheter

Alla våra exporttransporter med DHL Express är klimatneutrala. Genom att använda DHL GOGREEN investerar vi i klimatskyddsprojekt i olika regioner över hela världen och stöder en blandning av projekt inom kategorierna "energieffektivitet", "förnyelsebar energi" och "skogsplantering". Vi insisterar på hög standard och klimatskyddsprojekten är utvalda för deras värde för både miljö och lokalsamhälle. Miljön står högt på DHL:s agenda med ett ambitiöst miljömål om nollutsläpp före 2050.

Dhl gogreen