Nyheter

Nyhet cdr xts xtn

X-serien från CDR är en innovativ serie magnetdrivna centrifugalpumpar i metall (XTS) och plast (XTN) som är ideal för applikationer där vätskan består av fasta ämnen och partiklar. Tidigare har centrifugalpumpar inte klarat detta utan spolad axeltätning och extern filtrering men nu finns det äntligen ett alternativ på marknaden

Fördelar med XTS och XTN

  • Hanterar återcirkulering av vätska med fast ämnen utan igensättning
  • Minskad kostnad för installation och underhåll
  • Inget läckage tack vara magnetdrivet utförande
  • Ingen vätskeförorening då det inte krävs någon extern spolning
  • Special RunSafe SSiC-bussningar mot igensättning och maximalt motstånd vid torrkörning
  • ATEX-godkänd

Läs mer om dessa pumpar genom länkarna nedan

XTS i metall

XTN i plast