TILL PRODUKTMENY

 

GDPR

 

GDPR och Dataskyddspolicy

Vi på Tapflo har alltid hanterat personuppgifter på ett säkert sätt och är måna om att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.

EU förordningen GDPR - General Data Protection Regulation - har ersatt personuppgiftslagen (PUL) och för att kunna ge dig tydlig information om hur vi behandlar personuppgifter, har vi publicerat vår dataskyddspolicy.

I den kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar och vilka rättigheter du har som kund. Uppdateringar av policyn kommer att ske löpande.

Du kan läsa vår dataskyddspolicy här: Dataskyddspolicy Tapflo AB

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@tapflo.se