TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:
Membrnapumpar

MEMBRANPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du flexibla och pålitliga membranpumpar av egen tillverkning. Våra olika ...

Slangpump

SLANGPUMPAR

Slangpumpar är perfekta för applikationer med viskösa och slitande vätskor. Vi på Tapflo kan ...

FATPUMP

FATPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du elektriska och tryckluftsdrivna fatpumpar – perfekta för säker och ...

Magnetpump

CENTRIFUGALPUMPAR MAGNETDRIVNA

Tätningslösa magnetdrivna centrifugalpumpar i plast, lining och metall, för läckagefri pumpning av ...

CENTRIFUGALPUMPAR AXELTÄTADE

CENTRIFUGALPUMPAR AXELTÄTADE

Axeltätade centrifugalpumpar i plast, lining och metall

Hygieniska centrfugalpumpar

CENTRIFUGALPUMPAR HYGIENISKA

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, och läkemedelsindustrin.

Turbinpump

TURBINPUMPAR

Tapflo har under mer än 30 års tid levererat magnetdrivna och tätningslösa turbinpumpar i plast ...

Vertikala pumpar i plast och metall

VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Vertikala centrifugalpumpar i plast och metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller ...

LOBROTORPUMPAR

LOBROTORPUMPAR

En kraftig konstruktion och högsta tänkbara kvalitet gör att en lobrotorpump från Tapflo ger dig ...

DOSERPUMPAR

DOSERPUMPAR

Magnetdrivna doseringspumpar av hög kvalitet med en funktionell och tilltalande design tillverkade ...

EXCENTERSKRUVPUMP

EXCENTERSKRUVPUMPAR

Excenterskruvpump för vätskor med hög viskositet eller ömtåligt innehåll. Pulsationsfritt flöde upp ...

Elektrisk pulsationsfri membranpump

ELEKTRISKA PULSATIONSFRIA MEMBRANPUMPAR

Pumpar som fungerar lika bra för såväl dosering som transport. Tekniken är den samma som för ...

KUGGHJULSPUMP

KUGGHJULSPUMPAR

Kugghjulspumpar i gjutjärn, mässing och syrafast stål för transport och dosring av hög och låg ...

FILTERPRESSPUMP

FILTERPRESSPUMPAR

Världens smartaste filterpresspump för matning av filterpress och liknande applikationer med högt ...

Omrörare för IBC

OMRÖRARE FÖR IBC TANK

Omrörarna är avsedda för direktmontage på IBC tankar. Applikationer finns inom alla typer av ...

STATISK MIXER

STATISK MIXER

Statisk mixer för in-line mixning av tunna och viskösa vätskor.

Eductorer

EDUCTORER

Förbättrar effekten vid cirkulation av innehåll i tank eller kar. Ger en mer ekonomisk omörning än ...

MAGNETDRIVEN TURBINPUMP I PLAST

Magnetdrivna tätningslösa pumpar i plast. Idealiska för applikationer med lågt flöde i kombination med högt tryck.

STATISK MIXER I PLAST, LINING OCH METALL

In-line mixer för jämn inblandning av vätskor och tillsatser.

CENTRIFUGALPUMP I PLAST MODELL CTM

Tätningslösa pumpar i plast för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga kemikalier och vätskor.

Eductorer i plast och metall

För effektivare omrörning vid cirkulation av innehåll i tank eller kar.

FATPUMP JP-280

Elektrisk fatpump, perfekt för hantering av syror, alkalier, lösningsmedel och bränslen.

LOBROTORPUMP MODELL PLP

Lobrotorpump för maximal prestanda i kombination med skonsam hantering av den pumpade produkten.

MEMBRANPUMP MED BOOSTER FÖR FILTERPRESS

Högtryckspump för matning av filterpressanläggning

VÄRLDENS SMARTASTE FILTERPRESSPUMP FP

Tryckluftsdriven specialpump för matning av filterpress och andra applikationer med högt tryck och slitande tjockt slam.

MAGNETDRIVEN TURBINPUMP I METALL

Magnetdrivna tätningslösa pumpar i metall. Idealiska för applikationer med lågt flöde i kombination med högt tryck.

PULSATIONSDÄMPARE

En pulsationsdämpare efter pumpen tar på ett effektivt sätt att bort oönskade pulsationer.

Centrifugalpump i syrafast stål modell CT

Centrifugalpump i syrafast stål med konventionell enkel axeltätning.

CENTRIFUGALPUMP MED LINING I PLAST MODELL ETN

Magnetdrivna tätningslösa pumpar med lining i plast för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga ...

CENTRIFUGALPUMP I METALL MODELL ETS

Tätningslösa pumpar i syrafast stål för läckagefri pumpning av korrosiva, aggressiva vätskor.

CENTRIFUGALPUMP I METALL KEMINORM MODELL UTS

Kraftfulla tätningslösa processpumpar i syrafast stål byggda enligt keminorm ISO2858

CENTRIFUGALPUMP MED LINING I PLAST KEMNORM MODELL UTN

Magnetdrivna tätningslösa pumpar med lining i plast, för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga ...

TK och HD-KR Centrifugalpump i plast

Kraftfull keminormerad processpump i plast för hantering av korrosiva och aggressiva vätskor.

KR SealPro Centrifugalpump i plast

Kortkopplad modell helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

Centrifugalpump av vortex typ modell RC

Pump med tillbakadragen impeller vilken kan hantera vätskor innehållande partiklar

Centrifugalpump modell RD-RG

Robusta pumpar med impeller av sluten eller halvöppen typ. För tillämpningar inom kemi-, livs- och läkemedelsindustri.

CTP mindre centrifugalpump i plast

Mindre centrifugalpump helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

OMRÖRARE MED ELMOTOR

Eldrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

EXCENTERSKRUVPUMP MODELL D

Excenterskruvpumpar för hantering av låg- och högviskösa vätskor, vilka även kan innehålla större partiklar.

DOSERPUMP PZ

Enklare doserpump med manuell steglös justering av slagfrekvensen.

MEMBRANPUMPAR I HYGIENUTFÖRANDE

Membranpump lämplig för hantering av livsmedel och tillsatser inom livs och läkemedelsindustrin.

KUGGHJULSPUMP N

Kugghjulspump för mycket noggran dosering med högt tryck och pulsationsfritt flöde.

MEMBRANPUMPAR I SYRAFAST STÅL

Enkel och pålitlig membranpump som kan hantera korrosiva kemikalier

MEMBRANPUMPAR I PE ELLER PTFE

Flexibla och pålitliga pumpar i PE och PTFE för enkel hantering av kemikalier samt viskösa och slitande media

SLANGPUMP MODELL PTL

Slangpump för applikationer med lägre tryck upp till 4 bar.

Pulsationsfri memrbranpump BPL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL CTV

Vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

Centrifugalpump CPC

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, bryggeri- och läkemedelsindustrin.

NP Centrifugalpump i plast keminorm

Kraftfull keminormerad processpump i plast för korrosiva och aggressiva kemikalier

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP APL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

OMRÖRARE MED LUFTMOTOR

Luftdrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

EXCENTERSKRUVPUMP HYGIEN MODELL DX

Excenterskruvpumpar avsedda för applikationer med strikta hygienkrav inom livs- och läkemedelsindustrin.

DOSERPUMP PW

Doserpump laddad med smarta funktioner för enkel styrning, ekonomisk drift och maximal säkerhet.

MEMBRANPUMP EHEDG GODKÄND

Hygeinsk membranpump godkänd enligt EHEDG.

MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM

Enkel och pålitlig membranpump för färg, olja och enklare kemikalier

KUGGHJULSPUMP WP

Mindre kugghjulspump för transport och dosering av såväl lågviskösa som icke smörjande vätskor.

SLANGPUMP MODELL PT

Kraftig och slitstark slangpump som klarar att hantera tryck upp till 15 bar.

Självsugande centrifugalpump CPC-ZA

Självsugande centrifugalpump för applikationer med stränga hygienkrav.

VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL S

Vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

MEMBRANPUMP I ATEX UTFÖRANDE

Membranpump i ledande plast som uppfyller ATEX enligt IIG (gas), CAT 2 (zone 1)

FATPUMP JP 380 MED HÖGRE SKYDDSKLASS IP 54

Elektrisk fatpump med reglerbar hastighet och Skyddsklass IP54

STÖRRE VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL KGK

Större vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

MEMBRANPUMPAR I GJUTJÄRN

Enkel och pålitlig membranpump för färg, olja och enklare kemikalier

KUGGHJULSPUMP F

Kugghjulspump för transport av partikelfria låg- och medelviskösa vätskor som olja, diesel, lösningsmedel

SLANGPUMP PTX 150

Marknadens största slangpump Utvecklad för att hantera stora flöden av högviskösa och slitanden vätskor.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP I HYGIEN-UTFÖRANDE MODELL APLS

För dosering eller transport av låg- och högviskösa, slitande och ömtåliga vätskor.

FATPUMP TRYCKLUFTSDRIVEN JP-AIR1

Fatpump med tryckluftsdriven motor är ett smart alternativ speciellt i ATEX applikationer.

MEMBRANPUMP MED INTEGRERAD DÄMPARE

Membranpump där dämpare och pump integrerats till en kompakt enhet.

Vätskeringpump SP-LR

Självsugande vätskeringpump som klarar att hantera vätskor med hög luft/gas inblandning.

MEMBRANPUMPAR I ATEX UTFÖRANDE

Membranpump i ATEX utförande. Lämplig för hantering av livsmedel och tillsatser inom EX klassade områden.

MEMBRANPUMP I FATPUMPS-UTFÖRANDE

Membranpump utrustad med dykrör och handtag för att kunna fungera som fatpump.

DOSERPUMPAR PZD / PZi

Doseringspump med digitalkontroll för större volymer.

MEMBRANPUMPAR MED VÄRMEMANTLING

Membranpump för pumpning av produkter som kräver en konstant temperatur genom hela processen.

MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM MED BELÄGGNING I PTFE

Membranpump i aluminum där alla vätskeberörda delar belagts med ett ytskikt i PTFE.

KUGGHJULSPUMP B

Kugghjulspump för transport, cirkulation och dosering av t.ex. olja, färg, lim och tjära.

FATPUMP JP 480 ATEX

Elektrik fatpump i ATEX utförande., EX II 2G Ex db IIC T6 Gb

STÖRRE VERTIKAL PROCESS-PUMP I PLAST MODELL VP

Större vertikal plastpump i processutförande för riktigt krävande applikationer.

SLANG TILL SLANGPUMPAR AV ANDRA FABRIKAT

Vi kan leverera högkvalitetsslang även till andra slangpumpar på marknaden som t.ex. Bredel, Blackmer/Abaque och Verder.

MEMBRANPUMP MED DUBBLA IN- OCH UTLOPP

Membranpump med dubbla in och utlopp där pumpkamrarna är skilda från varandra - två pumpar i en!

DOSERPUMP PZiG

Intelligenta doseringspump med större kapacitet packad med smarta funktioner.

MEMBRANPUMPAR I ATEX UTFÖRANDE

Samtliga metallpumpar finns i ATEX utförande.

MEMBRANPUMPAR I FATPUMPSUTFÖRANDE

Membranpump utrustad med dykrör och handtag för att kunna fungera som fatpump.

VERTIKAL PUMP I METALL MODELL CTV

Vertikal centrifugalpump i metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

PULSATIONSDÄMPARE FÖR SLANGPUMP

Pulsationsdämpare för Slangpumpar ur vår PT serie.

TOPPLAGRAD PROCESSPUMP AV CANTILEVER TYP

Stryktålig pump där all axellagring är monterad i motordelen. Inga känsliga stödlager är därför placerad i vätskedelen.

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrivna doserpumpar med enkla eller dubbla membran

MEMBRANPUMP I FATPUMPS-UTFÖRANDE

Membranpump utrustade med dykrör och handtag, för att kunna fungera som fatpump.

MEMBRANPUMP MED DUBBLA IN OCH UTLOPP

Membranpump för tillförsel och återcirkulation eller mixning av två komponenter.

Industri

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

Membrnapumpar

MEMBRANPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du flexibla och pålitliga membranpumpar av egen tillverkning. Våra olika ...

Slangpump

SLANGPUMPAR

Slangpumpar är perfekta för applikationer med viskösa och slitande vätskor. Vi på Tapflo kan ...

FATPUMP

FATPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du elektriska och tryckluftsdrivna fatpumpar – perfekta för säker och ...

Magnetpump

CENTRIFUGALPUMPAR MAGNETDRIVNA

Tätningslösa magnetdrivna centrifugalpumpar i plast, lining och metall, för läckagefri pumpning av ...

CENTRIFUGALPUMPAR AXELTÄTADE

CENTRIFUGALPUMPAR AXELTÄTADE

Axeltätade centrifugalpumpar i plast, lining och metall

Turbinpump

TURBINPUMPAR

Tapflo har under mer än 30 års tid levererat magnetdrivna och tätningslösa turbinpumpar i plast ...

Vertikala pumpar i plast och metall

VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Vertikala centrifugalpumpar i plast och metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller ...

LOBROTORPUMPAR

LOBROTORPUMPAR

En kraftig konstruktion och högsta tänkbara kvalitet gör att en lobrotorpump från Tapflo ger dig ...

DOSERPUMPAR

DOSERPUMPAR

Magnetdrivna doseringspumpar av hög kvalitet med en funktionell och tilltalande design tillverkade ...

EXCENTERSKRUVPUMP

EXCENTERSKRUVPUMPAR

Excenterskruvpump för vätskor med hög viskositet eller ömtåligt innehåll. Pulsationsfritt flöde upp ...

Elektrisk pulsationsfri membranpump

ELEKTRISKA PULSATIONSFRIA MEMBRANPUMPAR

Pumpar som fungerar lika bra för såväl dosering som transport. Tekniken är den samma som för ...

KUGGHJULSPUMP

KUGGHJULSPUMPAR

Kugghjulspumpar i gjutjärn, mässing och syrafast stål för transport och dosring av hög och låg ...

FILTERPRESSPUMP

FILTERPRESSPUMPAR

Världens smartaste filterpresspump för matning av filterpress och liknande applikationer med högt ...

Omrörare för IBC

OMRÖRARE FÖR IBC TANK

Omrörarna är avsedda för direktmontage på IBC tankar. Applikationer finns inom alla typer av ...

STATISK MIXER

STATISK MIXER

Statisk mixer för in-line mixning av tunna och viskösa vätskor.

Eductorer

EDUCTORER

Förbättrar effekten vid cirkulation av innehåll i tank eller kar. Ger en mer ekonomisk omörning än ...

MAGNETDRIVEN TURBINPUMP I PLAST

Magnetdrivna tätningslösa pumpar i plast. Idealiska för applikationer med lågt flöde i kombination med högt tryck.

STATISK MIXER I PLAST, LINING OCH METALL

In-line mixer för jämn inblandning av vätskor och tillsatser.

CENTRIFUGALPUMP I PLAST MODELL CTM

Tätningslösa pumpar i plast för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga kemikalier och vätskor.

Eductorer i plast och metall

För effektivare omrörning vid cirkulation av innehåll i tank eller kar.

FATPUMP JP-280

Elektrisk fatpump, perfekt för hantering av syror, alkalier, lösningsmedel och bränslen.

LOBROTORPUMP MODELL PLP

Lobrotorpump för maximal prestanda i kombination med skonsam hantering av den pumpade produkten.

MEMBRANPUMP MED BOOSTER FÖR FILTERPRESS

Högtryckspump för matning av filterpressanläggning

VÄRLDENS SMARTASTE FILTERPRESSPUMP FP

Tryckluftsdriven specialpump för matning av filterpress och andra applikationer med högt tryck och slitande tjockt slam.

MAGNETDRIVEN TURBINPUMP I METALL

Magnetdrivna tätningslösa pumpar i metall. Idealiska för applikationer med lågt flöde i kombination med högt tryck.

PULSATIONSDÄMPARE

En pulsationsdämpare efter pumpen tar på ett effektivt sätt att bort oönskade pulsationer.

Centrifugalpump i syrafast stål modell CT

Centrifugalpump i syrafast stål med konventionell enkel axeltätning.

CENTRIFUGALPUMP MED LINING I PLAST MODELL ETN

Magnetdrivna tätningslösa pumpar med lining i plast för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga ...

CENTRIFUGALPUMP I METALL MODELL ETS

Tätningslösa pumpar i syrafast stål för läckagefri pumpning av korrosiva, aggressiva vätskor.

CENTRIFUGALPUMP I METALL KEMINORM MODELL UTS

Kraftfulla tätningslösa processpumpar i syrafast stål byggda enligt keminorm ISO2858

CENTRIFUGALPUMP MED LINING I PLAST KEMNORM MODELL UTN

Magnetdrivna tätningslösa pumpar med lining i plast, för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga ...

KR SealPro Centrifugalpump i plast

Kortkopplad modell helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

CTP mindre centrifugalpump i plast

Mindre centrifugalpump helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

OMRÖRARE MED ELMOTOR

Eldrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

EXCENTERSKRUVPUMP MODELL D

Excenterskruvpumpar för hantering av låg- och högviskösa vätskor, vilka även kan innehålla större partiklar.

DOSERPUMP PZ

Enklare doserpump med manuell steglös justering av slagfrekvensen.

KUGGHJULSPUMP N

Kugghjulspump för mycket noggran dosering med högt tryck och pulsationsfritt flöde.

MEMBRANPUMPAR I SYRAFAST STÅL

Enkel och pålitlig membranpump som kan hantera korrosiva kemikalier

MEMBRANPUMPAR I PE ELLER PTFE

Flexibla och pålitliga pumpar i PE och PTFE för enkel hantering av kemikalier samt viskösa och slitande media

SLANGPUMP MODELL PTL

Slangpump för applikationer med lägre tryck upp till 4 bar.

Pulsationsfri memrbranpump BPL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL CTV

Vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

NP Centrifugalpump i plast keminorm

Kraftfull keminormerad processpump i plast för korrosiva och aggressiva kemikalier

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP APL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

OMRÖRARE MED LUFTMOTOR

Luftdrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

DOSERPUMP PW

Doserpump laddad med smarta funktioner för enkel styrning, ekonomisk drift och maximal säkerhet.

MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM

Enkel och pålitlig membranpump för färg, olja och enklare kemikalier

KUGGHJULSPUMP WP

Mindre kugghjulspump för transport och dosering av såväl lågviskösa som icke smörjande vätskor.

SLANGPUMP MODELL PT

Kraftig och slitstark slangpump som klarar att hantera tryck upp till 15 bar.

VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL S

Vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

MEMBRANPUMP I ATEX UTFÖRANDE

Membranpump i ledande plast som uppfyller ATEX enligt IIG (gas), CAT 2 (zone 1)

FATPUMP JP 380 MED HÖGRE SKYDDSKLASS IP 54

Elektrisk fatpump med reglerbar hastighet och Skyddsklass IP54

STÖRRE VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL KGK

Större vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

MEMBRANPUMPAR I GJUTJÄRN

Enkel och pålitlig membranpump för färg, olja och enklare kemikalier

KUGGHJULSPUMP F

Kugghjulspump för transport av partikelfria låg- och medelviskösa vätskor som olja, diesel, lösningsmedel

SLANGPUMP PTX 150

Marknadens största slangpump Utvecklad för att hantera stora flöden av högviskösa och slitanden vätskor.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP I HYGIEN-UTFÖRANDE MODELL APLS

För dosering eller transport av låg- och högviskösa, slitande och ömtåliga vätskor.

FATPUMP TRYCKLUFTSDRIVEN JP-AIR1

Fatpump med tryckluftsdriven motor är ett smart alternativ speciellt i ATEX applikationer.

MEMBRANPUMP MED INTEGRERAD DÄMPARE

Membranpump där dämpare och pump integrerats till en kompakt enhet.

MEMBRANPUMP I FATPUMPS-UTFÖRANDE

Membranpump utrustad med dykrör och handtag för att kunna fungera som fatpump.

DOSERPUMPAR PZD / PZi

Doseringspump med digitalkontroll för större volymer.

MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM MED BELÄGGNING I PTFE

Membranpump i aluminum där alla vätskeberörda delar belagts med ett ytskikt i PTFE.

KUGGHJULSPUMP B

Kugghjulspump för transport, cirkulation och dosering av t.ex. olja, färg, lim och tjära.

FATPUMP JP 480 ATEX

Elektrik fatpump i ATEX utförande., EX II 2G Ex db IIC T6 Gb

STÖRRE VERTIKAL PROCESS-PUMP I PLAST MODELL VP

Större vertikal plastpump i processutförande för riktigt krävande applikationer.

SLANG TILL SLANGPUMPAR AV ANDRA FABRIKAT

Vi kan leverera högkvalitetsslang även till andra slangpumpar på marknaden som t.ex. Bredel, Blackmer/Abaque och Verder.

MEMBRANPUMP MED DUBBLA IN- OCH UTLOPP

Membranpump med dubbla in och utlopp där pumpkamrarna är skilda från varandra - två pumpar i en!

DOSERPUMP PZiG

Intelligenta doseringspump med större kapacitet packad med smarta funktioner.

MEMBRANPUMPAR I ATEX UTFÖRANDE

Samtliga metallpumpar finns i ATEX utförande.

MEMBRANPUMPAR I FATPUMPSUTFÖRANDE

Membranpump utrustad med dykrör och handtag för att kunna fungera som fatpump.

VERTIKAL PUMP I METALL MODELL CTV

Vertikal centrifugalpump i metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

PULSATIONSDÄMPARE FÖR SLANGPUMP

Pulsationsdämpare för Slangpumpar ur vår PT serie.

TOPPLAGRAD PROCESSPUMP AV CANTILEVER TYP

Stryktålig pump där all axellagring är monterad i motordelen. Inga känsliga stödlager är därför placerad i vätskedelen.

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrivna doserpumpar med enkla eller dubbla membran

MEMBRANPUMP I FATPUMPS-UTFÖRANDE

Membranpump utrustade med dykrör och handtag, för att kunna fungera som fatpump.

MEMBRANPUMP MED DUBBLA IN OCH UTLOPP

Membranpump för tillförsel och återcirkulation eller mixning av två komponenter.

Hygien

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

Membrnapumpar

MEMBRANPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du flexibla och pålitliga membranpumpar av egen tillverkning. Våra olika ...

Slangpump

SLANGPUMPAR

Slangpumpar är perfekta för applikationer med viskösa och slitande vätskor. Vi på Tapflo kan ...

FATPUMP

FATPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du elektriska och tryckluftsdrivna fatpumpar – perfekta för säker och ...

Hygieniska centrfugalpumpar

CENTRIFUGALPUMPAR HYGIENISKA

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, och läkemedelsindustrin.

LOBROTORPUMPAR

LOBROTORPUMPAR

En kraftig konstruktion och högsta tänkbara kvalitet gör att en lobrotorpump från Tapflo ger dig ...

DOSERPUMPAR

DOSERPUMPAR

Magnetdrivna doseringspumpar av hög kvalitet med en funktionell och tilltalande design tillverkade ...

EXCENTERSKRUVPUMP

EXCENTERSKRUVPUMPAR

Excenterskruvpump för vätskor med hög viskositet eller ömtåligt innehåll. Pulsationsfritt flöde upp ...

Elektrisk pulsationsfri membranpump

ELEKTRISKA PULSATIONSFRIA MEMBRANPUMPAR

Pumpar som fungerar lika bra för såväl dosering som transport. Tekniken är den samma som för ...

KUGGHJULSPUMP

KUGGHJULSPUMPAR

Kugghjulspumpar i gjutjärn, mässing och syrafast stål för transport och dosring av hög och låg ...

Omrörare för IBC

OMRÖRARE FÖR IBC TANK

Omrörarna är avsedda för direktmontage på IBC tankar. Applikationer finns inom alla typer av ...

STATISK MIXER

STATISK MIXER

Statisk mixer för in-line mixning av tunna och viskösa vätskor.

STATISK MIXER I PLAST, LINING OCH METALL

In-line mixer för jämn inblandning av vätskor och tillsatser.

FATPUMP JP-280

Elektrisk fatpump, perfekt för hantering av syror, alkalier, lösningsmedel och bränslen.

LOBROTORPUMP MODELL PLP

Lobrotorpump för maximal prestanda i kombination med skonsam hantering av den pumpade produkten.

PULSATIONSDÄMPARE

En pulsationsdämpare efter pumpen tar på ett effektivt sätt att bort oönskade pulsationer.

OMRÖRARE MED ELMOTOR

Eldrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

MEMBRANPUMPAR I HYGIENUTFÖRANDE

Membranpump lämplig för hantering av livsmedel och tillsatser inom livs och läkemedelsindustrin.

KUGGHJULSPUMP N

Kugghjulspump för mycket noggran dosering med högt tryck och pulsationsfritt flöde.

SLANGPUMP MODELL PTL

Slangpump för applikationer med lägre tryck upp till 4 bar.

Centrifugalpump CPC

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, bryggeri- och läkemedelsindustrin.

OMRÖRARE MED LUFTMOTOR

Luftdrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

EXCENTERSKRUVPUMP HYGIEN MODELL DX

Excenterskruvpumpar avsedda för applikationer med strikta hygienkrav inom livs- och läkemedelsindustrin.

MEMBRANPUMP EHEDG GODKÄND

Hygeinsk membranpump godkänd enligt EHEDG.

SLANGPUMP MODELL PT

Kraftig och slitstark slangpump som klarar att hantera tryck upp till 15 bar.

Självsugande centrifugalpump CPC-ZA

Självsugande centrifugalpump för applikationer med stränga hygienkrav.

FATPUMP JP 380 MED HÖGRE SKYDDSKLASS IP 54

Elektrisk fatpump med reglerbar hastighet och Skyddsklass IP54

SLANGPUMP PTX 150

Marknadens största slangpump Utvecklad för att hantera stora flöden av högviskösa och slitanden vätskor.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP I HYGIEN-UTFÖRANDE MODELL APLS

För dosering eller transport av låg- och högviskösa, slitande och ömtåliga vätskor.

Vätskeringpump SP-LR

Självsugande vätskeringpump som klarar att hantera vätskor med hög luft/gas inblandning.

MEMBRANPUMPAR I ATEX UTFÖRANDE

Membranpump i ATEX utförande. Lämplig för hantering av livsmedel och tillsatser inom EX klassade områden.

MEMBRANPUMPAR MED VÄRMEMANTLING

Membranpump för pumpning av produkter som kräver en konstant temperatur genom hela processen.

SLANG TILL SLANGPUMPAR AV ANDRA FABRIKAT

Vi kan leverera högkvalitetsslang även till andra slangpumpar på marknaden som t.ex. Bredel, Blackmer/Abaque och Verder.

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrivna doserpumpar med enkla eller dubbla membran

Ytbehandling

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

Membrnapumpar

MEMBRANPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du flexibla och pålitliga membranpumpar av egen tillverkning. Våra olika ...

Slangpump

SLANGPUMPAR

Slangpumpar är perfekta för applikationer med viskösa och slitande vätskor. Vi på Tapflo kan ...

FATPUMP

FATPUMPAR

Hos oss på Tapflo hittar du elektriska och tryckluftsdrivna fatpumpar – perfekta för säker och ...

Magnetpump

CENTRIFUGALPUMPAR MAGNETDRIVNA

Tätningslösa magnetdrivna centrifugalpumpar i plast, lining och metall, för läckagefri pumpning av ...

CENTRIFUGALPUMPAR AXELTÄTADE

CENTRIFUGALPUMPAR AXELTÄTADE

Axeltätade centrifugalpumpar i plast, lining och metall

Vertikala pumpar i plast och metall

VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Vertikala centrifugalpumpar i plast och metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller ...

DOSERPUMPAR

DOSERPUMPAR

Magnetdrivna doseringspumpar av hög kvalitet med en funktionell och tilltalande design tillverkade ...

Elektrisk pulsationsfri membranpump

ELEKTRISKA PULSATIONSFRIA MEMBRANPUMPAR

Pumpar som fungerar lika bra för såväl dosering som transport. Tekniken är den samma som för ...

FILTERPRESSPUMP

FILTERPRESSPUMPAR

Världens smartaste filterpresspump för matning av filterpress och liknande applikationer med högt ...

Omrörare för IBC

OMRÖRARE FÖR IBC TANK

Omrörarna är avsedda för direktmontage på IBC tankar. Applikationer finns inom alla typer av ...

Eductorer

EDUCTORER

Förbättrar effekten vid cirkulation av innehåll i tank eller kar. Ger en mer ekonomisk omörning än ...

CENTRIFUGALPUMP I PLAST MODELL CTM

Tätningslösa pumpar i plast för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga kemikalier och vätskor.

Eductorer i plast och metall

För effektivare omrörning vid cirkulation av innehåll i tank eller kar.

FATPUMP JP-280

Elektrisk fatpump, perfekt för hantering av syror, alkalier, lösningsmedel och bränslen.

MEMBRANPUMP MED BOOSTER FÖR FILTERPRESS

Högtryckspump för matning av filterpressanläggning

VÄRLDENS SMARTASTE FILTERPRESSPUMP FP

Tryckluftsdriven specialpump för matning av filterpress och andra applikationer med högt tryck och slitande tjockt slam.

PULSATIONSDÄMPARE

En pulsationsdämpare efter pumpen tar på ett effektivt sätt att bort oönskade pulsationer.

Centrifugalpump i syrafast stål modell CT

Centrifugalpump i syrafast stål med konventionell enkel axeltätning.

CENTRIFUGALPUMP MED LINING I PLAST MODELL ETN

Magnetdrivna tätningslösa pumpar med lining i plast för läckagefri pumpning av korrosiva, giftiga och brandfarliga ...

CENTRIFUGALPUMP I METALL MODELL ETS

Tätningslösa pumpar i syrafast stål för läckagefri pumpning av korrosiva, aggressiva vätskor.

TK och HD-KR Centrifugalpump i plast

Kraftfull keminormerad processpump i plast för hantering av korrosiva och aggressiva vätskor.

Centrifugalpump av vortex typ modell RC

Pump med tillbakadragen impeller vilken kan hantera vätskor innehållande partiklar

Centrifugalpump modell RD-RG

Robusta pumpar med impeller av sluten eller halvöppen typ. För tillämpningar inom kemi-, livs- och läkemedelsindustri.

OMRÖRARE MED ELMOTOR

Eldrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

DOSERPUMP PZ

Enklare doserpump med manuell steglös justering av slagfrekvensen.

MEMBRANPUMPAR I SYRAFAST STÅL

Enkel och pålitlig membranpump som kan hantera korrosiva kemikalier

MEMBRANPUMPAR I PE ELLER PTFE

Flexibla och pålitliga pumpar i PE och PTFE för enkel hantering av kemikalier samt viskösa och slitande media

SLANGPUMP MODELL PTL

Slangpump för applikationer med lägre tryck upp till 4 bar.

Pulsationsfri memrbranpump BPL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL CTV

Vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP APL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

OMRÖRARE MED LUFTMOTOR

Luftdrivna omrörare avsedda för direktmontage på IBC tankar.

DOSERPUMP PW

Doserpump laddad med smarta funktioner för enkel styrning, ekonomisk drift och maximal säkerhet.

MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM

Enkel och pålitlig membranpump för färg, olja och enklare kemikalier

SLANGPUMP MODELL PT

Kraftig och slitstark slangpump som klarar att hantera tryck upp till 15 bar.

VERTIKAL PUMP I PLAST MODELL S

Vertikal centrifugalpump i plast för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.

MEMBRANPUMP I ATEX UTFÖRANDE

Membranpump i ledande plast som uppfyller ATEX enligt IIG (gas), CAT 2 (zone 1)

FATPUMP JP 380 MED HÖGRE SKYDDSKLASS IP 54

Elektrisk fatpump med reglerbar hastighet och Skyddsklass IP54

SLANGPUMP PTX 150

Marknadens största slangpump Utvecklad för att hantera stora flöden av högviskösa och slitanden vätskor.

FATPUMP TRYCKLUFTSDRIVEN JP-AIR1

Fatpump med tryckluftsdriven motor är ett smart alternativ speciellt i ATEX applikationer.

MEMBRANPUMP MED INTEGRERAD DÄMPARE

Membranpump där dämpare och pump integrerats till en kompakt enhet.

MEMBRANPUMP I FATPUMPS-UTFÖRANDE

Membranpump utrustad med dykrör och handtag för att kunna fungera som fatpump.

DOSERPUMPAR PZD / PZi

Doseringspump med digitalkontroll för större volymer.

MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM MED BELÄGGNING I PTFE

Membranpump i aluminum där alla vätskeberörda delar belagts med ett ytskikt i PTFE.

FATPUMP JP 480 ATEX

Elektrik fatpump i ATEX utförande., EX II 2G Ex db IIC T6 Gb

SLANG TILL SLANGPUMPAR AV ANDRA FABRIKAT

Vi kan leverera högkvalitetsslang även till andra slangpumpar på marknaden som t.ex. Bredel, Blackmer/Abaque och Verder.

MEMBRANPUMP MED DUBBLA IN- OCH UTLOPP

Membranpump med dubbla in och utlopp där pumpkamrarna är skilda från varandra - två pumpar i en!

DOSERPUMP PZiG

Intelligenta doseringspump med större kapacitet packad med smarta funktioner.

MEMBRANPUMPAR I FATPUMPSUTFÖRANDE

Membranpump utrustad med dykrör och handtag för att kunna fungera som fatpump.

VERTIKAL PUMP I METALL MODELL CTV

Vertikal centrifugalpump i metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank.