BROSCHYRER

Centrifugalpumpar

En centrifugalpump används för att skapa vätsketryck och ett effektivt flöde inuti ett pumphus. De används inom kemi- och processindustrin samt till applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin med höga hygieniska krav. Hos oss på Tapflo hittar du centrifugalpumpar i olika utföranden. Vi erbjuder egentillverkade produkter och utvalda modeller från våra partners, för korrosiva och aggressiva vätskor. Vi har axeltätade och magnetkopplade pumpar i plast, lining och metall samt vertikala centrifugalpumpar.

 

Axeltatade centrifugalpumpar

AXELTÄTADE CENTRIFUGALPUMPAR

Axeltätade centrifugalpumpar i plast, lining och metall

 

 Se produkt 

 

magnetdrivna centrifugalpumpar

MAGNETDRIVNA CENTRIFUGALPUMPAR

Tätningslösa magnetdrivna centrifugalpumpar i plast, lining och metall, för läckagefri pumpning.

 

 Se produkt 

 

Centrifugalpump hygienisk

HYGIENISKA CENTRIFUGALPUMPAR

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, och läkemedelsindustrin

 

 Se produkt 

 

Vertikal Centrifugalpump

VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Vertikala centrifugalpumpar i plast och metall för transport eller cirkulation från kar, grop eller tank

 

 Se produkt 

 

Vad är en centrifugalpump?

En centrifugalpump är en mekanisk enhet som använder en roterande impeller för att skapa vätsketryck och flöde inuti ett pumphus. Den används ofta i olika industrier för överföring av vätskor. Huvudkomponenterna i pumpen är impeller, pumphus, in- och utloppsöppningar, axel, lager, samt mekaniska tätningar. På en magnetkopplad centrifugalpump finns även en stark magnet för att driva impellern. Centrifugalpumpar kan kategoriseras i olika typer baserat på dess konstruktion och användningsområde, som exempelvis hygienisk, industriell, vertikal, magnetdriven, självsugande och plastpump.

Hur fungerar det?

Pumpen är uppbyggd av en roterande impeller som är ansluten till en drivaxel eller som drivs av en magnet. Impellerns uppgift är att sätta fart på vätskan. Med hjälp av centrifugalkraften drar sig vätskan mot impellerns ytterkant. Under vätskans förflyttning mot pumpens utlopp, skapas en tryckskillnad mellan pumpens inlopp och utlopp.

Tryckskillnaden bildar i sin tur en rörelse, där vätskan kommer allt längre in i pumpen och vidare mot utloppet. Pumpens konstruktion skapar tillsammans med centrifugalkraften ett driftsäkert och effektivt vätskeflöde.

Fördelar

Centrifugalpumpar erbjuder hög effektivitet, enkel installation, låga underhållskrav och förmågan att hantera stora flödesvolymer inom rimlig pumpstorlek. Det gör dem populära för många olika applikationer.

När behövs en centrifugalpump?

Centrifugalpumpen behövs när olika slags vätskor ska transporteras med ett jämnt flöde. Det har historiskt sett funnits flera användningsområden, men vattentransport är ett område där pumpen används flitigt. Det gäller framför allt omgivningar som krävt vattentransport från en lägre till högre nivå, exempelvis i gruvor.

 

centrifugalpump sa fungerar den

 

Möjlighet att anpassa en pump

Då många produkter i vårt sortiment är egentillverkade kan vi anpassa delar så att de uppfyller dina krav. Det kan till exempel handla om anpassad mekanisk tätning, impeller eller ett skräddarsytt pumphus. Behöver du specialanslutningar så fixar vi även det. Vi lyssnar till dina önskemål och presenterar olika alternativ beroende på hur dina behov ser ut.

Vi på Tapflo har lång erfarenhet av olika slags centrifugalpumpar och vi är stolta över vår personliga service som hjälper dig att hitta en passande modell Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor som rör en centrifugalpump hos oss. Det går bra att fylla i vårt kontaktformulär, ringa oss direkt på 0303-140 50 eller mejla din fundering. Välkommen med din förfrågan.

Vanliga frågor om centrifugalpump

 
+

Är centrifugalpumpar självsugande?

Centrifugalpumpar är i regel inte självsugande. Men det finns modeller som har självsugande egenskapar. Dessa har en unik design som gör det möjligt att dra in vätska i pumpen utan behov av extern priming.

+

Kan de hantera slitande vätskor?

Centrifugalpumpar kan hantera slitande vätskor men pumphus och impeller slits ofta snabbt på många modeller. För att minska den slitsamma vätskans negativa påverkan är det viktigt att välja rätt material i pumphus, impeller, tätningar och lager samt att köra pumpen vid lägre varvtal. Det finns även varianter som använder specialimpeller för att kunna hantera slitande vätskor.

+

Hur väljer jag rätt modellför min applikation?

När du väljer en centrifugalpump ska du tänka på flöde, tryck, vätskans unika egenskaper, temperatur och kompatibilitet med applikationen för att säkerställa bästa möjliga prestanda.

+

Hur underhåller jag pumpen för bästa prestanda?

För att säkerställa lång livslängd och god prestanda är det viktigt med regelbunden inspektion, rengöring och när det behövs, underhåll med nya reservdelar. Följ därför tillverkarens instruktioner och underhållsschema.

+

Kan de hantera viskösa vätskor?

Centrifugalpumpar passar generellt bättre för vätskor med låg till medium viskositet. För mycket viskösa vätskor passar en deplacementpump som slang- eller skruvpump bättre.