TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

CENTRIFUGALPUMPAR I METALL

Axeltätade centrifugalpumpar i metall för applikationer inom kemi- och processindustri.

Centrifugalpump i syrafast stål modell CT

Centrifugalpump i syrafast stål med konventionell enkel axeltätning.

Centrifugalpump av vortex typ modell RC

Pump med tillbakadragen impeller vilken kan hantera vätskor innehållande partiklar

Centrifugalpump modell RD-RG

Robusta pumpar med impeller av sluten eller halvöppen typ. För tillämpningar inom kemi-, livs- och läkemedelsindustri.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

Centrifugalpump i syrafast stål modell CT

Centrifugalpump i syrafast stål med konventionell enkel axeltätning.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

Centrifugalpump i syrafast stål modell CT

Centrifugalpump i syrafast stål med konventionell enkel axeltätning.

Centrifugalpump av vortex typ modell RC

Pump med tillbakadragen impeller vilken kan hantera vätskor innehållande partiklar

Centrifugalpump modell RD-RG

Robusta pumpar med impeller av sluten eller halvöppen typ. För tillämpningar inom kemi-, livs- och läkemedelsindustri.