TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

CENTRIFUGALPUMPAR I PLAST

Axeltätade centrifugalpumpar i plast för applikationer med aggressiva och korrosiva vätsker.

KR SealPro Centrifugalpump i plast

Kortkopplad modell helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

CTP mindre centrifugalpump i plast

Mindre centrifugalpump helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

TK och HD-KR Centrifugalpump i plast

Kraftfull keminormerad processpump i plast för hantering av korrosiva och aggressiva vätskor.

NP Centrifugalpump i plast keminorm

Kraftfull keminormerad processpump i plast för korrosiva och aggressiva kemikalier

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

KR SealPro Centrifugalpump i plast

Kortkopplad modell helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

CTP mindre centrifugalpump i plast

Mindre centrifugalpump helt i plast för transport och cirkulation av korrosiva vätskor.

NP Centrifugalpump i plast keminorm

Kraftfull keminormerad processpump i plast för korrosiva och aggressiva kemikalier

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

TK och HD-KR Centrifugalpump i plast

Kraftfull keminormerad processpump i plast för hantering av korrosiva och aggressiva vätskor.