TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

CENTRIFUGALPUMPAR HYGIENISKA

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, och läkemedelsindustrin. Vi guidar dig till rätt hygieniska centrifugalpump som klarar kraven! 

Centrifugalpump CPC

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, bryggeri- och läkemedelsindustrin.

Självsugande centrifugalpump CPC-ZA

Självsugande centrifugalpump för applikationer med stränga hygienkrav.

Vätskeringpump SP-LR

Självsugande vätskeringpump som klarar att hantera vätskor med hög luft/gas inblandning.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

Centrifugalpump CPC

Centrifugalpumpar för applikationer med stränga hygienkrav inom livs-, bryggeri- och läkemedelsindustrin.

Självsugande centrifugalpump CPC-ZA

Självsugande centrifugalpump för applikationer med stränga hygienkrav.

Vätskeringpump SP-LR

Självsugande vätskeringpump som klarar att hantera vätskor med hög luft/gas inblandning.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.