TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

DOSERPUMPAR

Magnetdrivna doseringspumpar av hög kvalitet med en funktionell och tilltalande design tillverkade i PVC, PVDF, SS och Akryl med en max kapacitet från 30 till 1 300 ml/min beroende på modell.

DOSERPUMP PZ

Enklare doserpump med manuell steglös justering av slagfrekvensen.

DOSERPUMP PW

Doserpump laddad med smarta funktioner för enkel styrning, ekonomisk drift och maximal säkerhet.

DOSERPUMPAR PZD / PZi

Doseringspump med digitalkontroll för större volymer.

DOSERPUMP PZiG

Intelligenta doseringspump med större kapacitet packad med smarta funktioner.

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrivna doserpumpar med enkla eller dubbla membran

Pulsationsfri memrbranpump BPL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP APL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP I HYGIEN-UTFÖRANDE MODELL APLS

För dosering eller transport av låg- och högviskösa, slitande och ömtåliga vätskor.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

DOSERPUMP PZ

Enklare doserpump med manuell steglös justering av slagfrekvensen.

DOSERPUMP PW

Doserpump laddad med smarta funktioner för enkel styrning, ekonomisk drift och maximal säkerhet.

DOSERPUMPAR PZD / PZi

Doseringspump med digitalkontroll för större volymer.

DOSERPUMP PZiG

Intelligenta doseringspump med större kapacitet packad med smarta funktioner.

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrivna doserpumpar med enkla eller dubbla membran

Pulsationsfri memrbranpump BPL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP APL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP I HYGIEN-UTFÖRANDE MODELL APLS

För dosering eller transport av låg- och högviskösa, slitande och ömtåliga vätskor.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrivna doserpumpar med enkla eller dubbla membran

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP I HYGIEN-UTFÖRANDE MODELL APLS

För dosering eller transport av låg- och högviskösa, slitande och ömtåliga vätskor.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

DOSERPUMP PZ

Enklare doserpump med manuell steglös justering av slagfrekvensen.

DOSERPUMP PW

Doserpump laddad med smarta funktioner för enkel styrning, ekonomisk drift och maximal säkerhet.

DOSERPUMPAR PZD / PZi

Doseringspump med digitalkontroll för större volymer.

DOSERPUMP PZiG

Intelligenta doseringspump med större kapacitet packad med smarta funktioner.

Pulsationsfri memrbranpump BPL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.

PULSATIONSFRI MEMBRANPUMP APL

Pulsationsfritt flöde som kan regleras linjärt även vid stora flödesvariationer.