Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpump för vätskor med hög viskositet eller ömtåligt innehåll. Pulsationsfritt flöde upp till 400 m3/h och tryck upp till 48bar.

EXCENTERSKRUVPUMP MODELL D

EXCENTERSKRUVPUMP MODELL D

Excenterskruvpumpar för hantering av låg- och högviskösa vätskor, vilka även kan innehålla större partiklar.

EXCENTERSKRUVPUMP HYGIEN MODELL DX

EXCENTERSKRUVPUMP HYGIEN MODELL DX

Excenterskruvpumpar avsedda för applikationer med strikta hygienkrav inom livs- och läkemedelsindustrin.

EXCENTERSKRUVPUMP MODELL MN

EXCENTERSKRUVPUMP MODELL MN

Mindre excenterskruvpump för dosering med låga och kontinuerliga flöden.