TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

FATPUMP I EXCENTERSKRUV -UTFÖRANDE

Fatpump i excenterskruvutförande för tröga och högviskösa vätskor som livsmedel, oljor, fetter, kemikalier med mera. Vi erbjuder flera olika motoralternativ som passar fat och IBC.

JESSBERGER JP-700 SR

Fatpump med pumpprincip byggd på exenterskruvpump. För trögflytande vätskor som oljor, fetter, färg med mera.

JESSBERGER JP-700

Fatpump med pumpprincip på exenterskruv, för tank och IBC. Passar vätskor med hög viskositet som fetter, livmedel, färg ...

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

JESSBERGER JP-700 SR

Fatpump med pumpprincip byggd på exenterskruvpump. För trögflytande vätskor som oljor, fetter, färg med mera.

JESSBERGER JP-700

Fatpump med pumpprincip på exenterskruv, för tank och IBC. Passar vätskor med hög viskositet som fetter, livmedel, färg ...

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

JESSBERGER JP-700 SR

Fatpump med pumpprincip byggd på exenterskruvpump. För trögflytande vätskor som oljor, fetter, färg med mera.

JESSBERGER JP-700

Fatpump med pumpprincip på exenterskruv, för tank och IBC. Passar vätskor med hög viskositet som fetter, livmedel, färg ...