BROSCHYRER

Filterpresspump

Högtryckspumpar för matning av filterpressanläggning

MEMBRANPUMP MED BOOSTER FÖR FILTERPRESS

MEMBRANPUMP MED BOOSTER FÖR FILTERPRESS

Högtryckspump för matning av filterpressanläggning

 

 Se produkt 

 

VÄRLDENS SMARTASTE FILTERPRESSPUMP FP

VÄRLDENS SMARTASTE FILTERPRESSPUMP FP

Tryckluftsdriven specialpump för matning av filterpress och andra applikationer med högt tryck och slitande tjockt slam.

 

 Se produkt 

 

 

Vanliga frågor om filterpresspump

+

Vad är en filterpresspump?

En filterpresspump är en specialpump som är avsedd att fylla en filterpress med slam/slurry från en extern lagrings- eller avfallsanläggning vid separationsprocesser mellan fast och flytande material. Vanligtvis vid höga tryck på upp till 24 bar.

+

Vilka är de främsta egenskaperna hos Tapflos filterpresspumpar?

Tapflos filterpresspumpar är kända för sin robusta konstruktion, pålitliga prestanda och goda förmåga att hantera applikationer som kräver högt tryck. De är utrustade med en backventil för att förhindra återflöde och finns i olika material för att passa olika processkrav. Tryckluftsdrivna filterpresspumpar har den unika egenskapen att de stannar när filterpressen är full och inga ytterligare säkerhetssystem krävs för att stänga av pumpen (som i fallet med elektriskt drivna filterpresspumpar).

+

Hur fungerar en filterpresspump?

Filterpresspumpen skapar ett kontinuerligt flöde av slam från en behållare till en filterpress, vilket förenklar avvattning och separation av fasta ämnen.

+

Vilka är fördelarna med att använda en filterpresspump?

Filterpresspumpar ger effektiv och konsekvent slamöverföring, vilket minskar driftstopp och ökar produktiviteten i filterpressanläggningar. De har dessutom en utmärkt förmåga att hantera fasta partiklar samtidigt som de är enkla att installera och underhålla.

 

+

Kan filterpresspumpar hantera slitande slam?

Ja, filterpresspumpar är konstruerade för att hantera slitande slam, vilket gör dem lämpliga för många olika industrier, bland annat gruvdrift, reningsverk och kemiindustri.

+

Är filterpresspumpar lämpliga för högtrycksapplikationer?

Ja, filterpresspumpar kan hantera högtrycksapplikationer. Pumparna ger pålitlig prestanda som minimerar risken för driftstopp.

 

+

Vilka materialval finns det för filterpresspumpar?

Tapflo erbjuder filterpresspumpar i rostfritt stål, gjutjärn och plast, för att säkerställa kompatibilitet med den typ av slam samt kemiska beständighet som krävs för vissa processer.

+

Hur väljer jag rätt filterpresspump till min applikation?

När du väljer en filterpresspump bör du ta hänsyn till faktorer som slammets typ och koncentration, drifttryck, flöde samt temperaturkrav för att säkerställa bästa möjliga prestanda.

+

Kan man anpassa en filterpresspump till en specifik applikation?

Ja, vi kan erbjuda anpassade lösningar för att uppfylla specifika processkrav, bland annat när det gäller materialval, pumpkonfiguration och passande tillbehör.

+

Hur sköter jag underhåll och service på en filterpresspump?

Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa pumpens livslängd och effektivitet. Följ tillverkarens riktlinjer för rutinmässiga kontroller, rengöring och byte av reservdelar för att pumpen ska fungera på bästa sätt.