TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

KUGGHJULSPUMPAR

Kugghjulspumpar i gjutjärn, mässing och syrafast stål för transport och dosring av hög och låg viskösa vätskor.

KUGGHJULSPUMP N

Kugghjulspump för mycket noggran dosering med högt tryck och pulsationsfritt flöde.

KUGGHJULSPUMP WP

Mindre kugghjulspump för transport och dosering av såväl lågviskösa som icke smörjande vätskor.

KUGGHJULSPUMP F

Kugghjulspump för transport av partikelfria låg- och medelviskösa vätskor som olja, diesel, lösningsmedel

KUGGHJULSPUMP B

Kugghjulspump för transport, cirkulation och dosering av t.ex. olja, färg, lim och tjära.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

KUGGHJULSPUMP N

Kugghjulspump för mycket noggran dosering med högt tryck och pulsationsfritt flöde.

KUGGHJULSPUMP WP

Mindre kugghjulspump för transport och dosering av såväl lågviskösa som icke smörjande vätskor.

KUGGHJULSPUMP F

Kugghjulspump för transport av partikelfria låg- och medelviskösa vätskor som olja, diesel, lösningsmedel

KUGGHJULSPUMP B

Kugghjulspump för transport, cirkulation och dosering av t.ex. olja, färg, lim och tjära.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

KUGGHJULSPUMP N

Kugghjulspump för mycket noggran dosering med högt tryck och pulsationsfritt flöde.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.