BROSCHYRER

Guardiansystem


Guardian är ett energibesparande tillbehör utformad för att skydda tryckluftsdrivna membranpumpar från att arbeta på ett ineffektivt sätt där det uppstår onödigt slitage på dess delar.

Guardian övervakar utloppstrycket mot dess inställda värde, stoppar pumpen om vätsketrycket ökar över värdet (stängd ventil) eller sjunker under det inställda värdet (torrkörning), beroende på konfiguration.

APPLIKATIONER FÖR GUARDIANSYSTEM

Dubbla membranskydd

Pumpar med dubbla membran (TB) har en extra uppsättning av membran som används för som reserv för de primära membranen. Vid membranbrott förblir vätskan inuti pumpen istället för att läcka ut genom utloppet. Guardian övervakar trycket mellan de primära och sekundära membranen och stoppar pumpen om trycket ökar över det angivna värdet.

Torrkörningsstopp

Guardian övervakar utloppstrycket hos pumpen och stoppar, om trycket faller under det inställda värdet, som orsakas av en brist på media på sugsidan som gör att luft sugs in i pumpen.

Stopp vid dämda punkten (dead head stop)

Guardian övervakar vätskans utloppstryck i pumpen och den stoppas, om trycket stiger över ett inställt värde, orsakat av en stängd ventil eller övertryck i utloppsledningen.

Stopp & omstart

Guardian övervakar utloppstrycket hos pumpen och stannar den, om trycket stiger över det inställda värdet, orsakat av en stängd ventil eller övertryck i utloppsledningen. När trycket faller under det inställda trycket startar pumpen automatiskt igen.