TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

RÖRVERK TILL FATPUMP OCH LABRATORIEPUMP

Vi har rörverk i rätt storlek och material för att passa din applikation. Ø 32 mm passar Jessberger laboratoriepump och Ø 41 mm passar fatpump.

RÖRVERK TILL FATPUMPAR – Ø 41 MM

Tätningslösa rörverk Ø 41 mm för alla typer av vätskor som passar alla Jessbergers fatpumpsmotorer.

RÖRVERK TILL LABORATORIEPUMPAR – Ø 32 MM

Rörverk Ø 32 mm som passar Jessbergers laboratoriepumpar.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

RÖRVERK TILL FATPUMPAR – Ø 41 MM

Tätningslösa rörverk Ø 41 mm för alla typer av vätskor som passar alla Jessbergers fatpumpsmotorer.

RÖRVERK TILL FATPUMPAR – Ø 41 MM

Tätningslösa rörverk Ø 41 mm för alla typer av vätskor som passar alla Jessbergers fatpumpsmotorer.

RÖRVERK TILL LABORATORIEPUMPAR – Ø 32 MM

Rörverk Ø 32 mm som passar Jessbergers laboratoriepumpar.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

RÖRVERK TILL LABORATORIEPUMPAR – Ø 32 MM

Rörverk Ø 32 mm som passar Jessbergers laboratoriepumpar.