Statisk mixer

Statisk mixer för in-line mixning av tunna och viskösa vätskor.

STATISK MIXER I PLAST, LINING OCH METALL

STATISK MIXER I PLAST, LINING OCH METALL

In-line mixer för jämn inblandning av vätskor och tillsatser.