BROSCHYRER

Certifieringarna som bidrar till hög standard

Du som söker en pump med hög kvalitet letar förmodligen efter en pump med specifika certifieringar. De visar att pumpen uppfyller strikta krav för säkerhet, material och hygien. Det är certifieringarna som vägleder dig när du letar efter en pump som uppfyller kraven i din applikation.

Vi listar sju certifieringar och vad de innebär:

 1. FDA §21 CFR 177
  FDA (U.S. Food and Drug Administration) §21 CFR 177 listar polymerer, till exempel gummi- och plastmaterial som är godkända i utrustning som kommer i kontakt med livsmedelsprodukter.

 2. EN 10204 – spårbarhet
  EN 10204-normen ger dig en checklista och spårbarhet på material som används i utrustningen. 2.1 är en allmän redogörelse av materialspecifikationer medan 3.1 tillhandahåller specifik information hela vägen till stålverkstillverkningen (normalt endast på metaller i kontakt med produkten).
  .
 3. CE-märkning
  En produkt som klassificeras som en maskin och bär CE-märkning uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EU:s maskindirektiv 2006/42/EEC.

 4. ATEX-direktiv 94/9/EC
  Utrustning avsedd och godkänd för säker användning i potentiellt explosiva miljöer. Utrustningen är indelad i huvudgrupper, kategorier, apparatgrupper och temperaturklasser för att definiera dess lämplighet i den aktuella zonen.

 5. EG 1935/2004
  Denna EU-förordning gäller alla material som är i kontakt med livsmedel, till exempel metaller, plaster och gummimaterial. Förordningen kräver att dessa material är säkra, märkta med gaffel- och knivsymbolen, kan spåras genom hela produktionskedjan (enligt EN 10204) och att de tillverkas enligt god tillverkningssed (GMP).

 6. USP VI-godkända material
  USP (U.S. Pharmacopeial Convention) klass I till VI definierar hur ett plast- eller gummimaterial kan exponeras för mänsklig vävnad. Klass VI kräver de strängaste testerna och sådana material kan exempelvis användas i implantattillverkning.

 7. EHEDG
  EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) säkerställer att produkten uppfyller högt ställda hygieniska krav. En certifierad produkt har genomgått noggranna renlighetstester.

Många av certifieringarna hittar du bland annat på hygienisk membranpump i flera utföranden, centrifugalpump i olika modeller och lobrotorpump. Vill du veta mer om pumpar och andra flödeslösningar? Varmt välkommen att kontakta oss!

 

Relaterat material

Produktsida:

Hygienisk membranpump
Centrifugalpump
Lobrotorpumpar

 
 


Läs vidare

5 saker att tänka på när du väljer pump

Står du inför valet av en ny pump? Ta hänsyn till dessa fem saker. 

Läs mer