BROSCHYRER

Deplacementpump?

deplacementpump banner

En pump som faller in i kategorin deplacementpump, som även kallas förträngningspump och förskjutningspump, har en arbetsprincip som i grunden är enkel. När pumpen startar suger den först in, fångar upp och stänger in en fast mängd vätska. I nästa del av pumpcykeln tvingar sedan pumpen vätskan mot ett utlopp. Det skapar en positiv förskjutning av vätskan, ett ”positivt deplacement”, som förklarar pumpprincipens namn.

Körs pumpen med samma hastighet är det alltid samma mängd vätska som kommer in och sedan vidare ut ur pumpen. Det är anledningen till att deplacementpumpar är mycket noggranna för att leverera en given volym vätska i industriella applikationer.

Olika typer av deplacementpumpar

Det finns många olika typer av deplacementpumpar som använder sig av olika arbetsprinciper. Grundprincipen att skapa ett ”positivt deplacement” av vätskan är densamma, men som du kan läsa nedan kan denna förskjutning av vätska skapas på flera olika sätt.

Pump med fram- och återgående rörelse

Det här är kanske den enklaste typen av pump som finns på marknaden. Dessa pumpar använder sig av en fram- och återgående rörelse för att fånga upp och flytta vätska. Ett exempel är kolvpump.

Peristaltisk pump

Även kallad slangpump, har en elmotor som är kopplad till en axel som är försedd med rullar eller glidskor. När pumpen startar och roterar, trycker rulle/glidsko ihop en slang som skapar ett vakuum som drar till sig vätskan. Vätskan pressas mot utloppet när nästa rulle eller klämsko passerar över slangen. En slangpump används ofta för att pumpa trögflytande och slitande vätskor men mindre varianter är populära för dosering och provtagning.

PT25_-_Rotating_-_Tapflo_AB.gif

Roterande pump

Dessa pumpar använder ett roterande element (till exempel ett kugghjul, lob eller vinge) för att fånga upp och flytta vätska. Exempel på denna typ av pump är lobrotorpumpen som använder två samverkande lober. En lobrotorpump används ofta inom livsmedelstillverkning samt i applikationer där det är viktigt att vätskan hanteras varsamt.

Skruvpump

Pumpar som använder ett skruvliknande element som roterar för att fånga upp och flytta vätska. Exempel är excenterskruvpump och dubbelskruvpump.

Impellerpump

En impellerpump fungerar genom att en impeller, som är gjord av flexibelt material, deformeras inne i pumphuset som skapar ett vakum för att förflytta vätskan och skapa ett jämnt flöde till utloppet. Principen gör att pumpningen blir skonsam samtidigt som impellerpumpen har en mycket god förmåga att suga upp vätska.

Membranpump

Denna pump använder ett eller flera flexibla membran för att fånga upp och transportera vätska. En membranpump är en sann ”all-round”-pump som lämpar sig lika väl för kemiindustri där det krävs pumpning av frätande eller slitande vätskor som vid vätsketransport i miljöer med stränga hygienkrav inom läkemedels- och livsmedelstillverkning.

arbetsprincip membranpump

Vilka fördelar har en deplacementpump?

Det finns flera anledningar att välja en deplacementpump om du söker en driftsäker pump. Här följer några:

Kan användas för dosering

Som vi nämnt tidigare har pumpen en mycket hög grad av noggrannhet när det gäller att leverera vätska med en konstant flödeshastighet. Vid en given hastighet är vätskemängden densamma i varje pumpcykel, så du kan kalibrera din pump att alltid pumpa rätt mängd vätska för din applikation.

Skonsam pumpning

Pumpens olika arbetsprinciper som på ett eller annat sätt förtränger en mängd vätska för sedan föra den vidare skapar lite turbulens. Det gör att risken för att skada en vätska är liten i jämförelse med exempelvis en centrifugalpump, där hastighet och turbulens oftast är betydligt högre.

En mångsidig typ av pump

Deplacementpumpar kan hantera de flesta vätskor, allt ifrån vätskor med hög viskositet som innehåller partiklar till gaser med låg viskositet, vilket gör dem till en mångsidig lösning för de flesta industriella applikationer.

Rätt pump utifrån dina behov

En deplacementpump är en mycket effektiv och pålitlig lösning för överföring av vätskor i industriella applikationer. Men de många olika varianterna ger lätt en känsla av att det är en djungel att hitta rätt. Var och en av dessa olika typer av deplacementpumpar har specifika egenskaper och fördelar som gör dem lämpliga för olika industriella tillämpningar.

Det är där vi på Tapflo kommer in i bilden med vår långa erfarenhet i branchen. Tveka inte att kontakta oss,så hjälper vi dig till det säkraste och bästa alternativet för dig!

 

Relaterat material

Produktsida:

Slangpump
Kugghjulspump
Lobrotorpump
Excenterskruvpump
Dubbelskruvpump
Membranpump

 
 


Läs vidare

Går det trögt? Utmaningarna med viskös vätska

Läs om utmaningarna med viskös vätska.

Läs mer