BROSCHYRER

Vad är kavitation?

För många rimmar fenomenet med fysik och kemi, för andra är begreppet okänt. Faktum är att kavitation kan, oönskat, uppstå i pumpar vid tryckfel.

Kavitation förekommer i bland annat pumpar, som till exempel centrifugalpump, och oftast vid höga flöden. Det är en oönskad effekt som kan skada pumpen.

Hur uppstår kavitation?

Kavitation uppstår när lågt tryck bildas i en vätska i rörelse, oftast när vätskan flödar snabbt, som leder till bildning av ångbubblor. Bubblorna i sin tur komprimeras snabbt och kollapsar med en kraftfull chockvåg som kan skada material i närheten. Det kan leda till erosion eller andra typer av skador på pumpen.

Motverka kavitation

Genom att förstå och hantera kavitation kan du undvika skador, och det finns flera sätt att motverka det:

  1. Optimerad design. Ett välutformat system kan minska risken för kavitation. Det innebär att dimensionera rör, pumpar och andra komponenter korrekt för att undvika för höga flödeshastigheter eller tryckvariationer. Genom att ha tillräckligt med utrymme för smidigt flöde och undvika trånga sektioner kan man minska risken för kavitation.

  2. Materialval. Det kan vara en fördel att använda material som är motståndskraftiga mot förslitningen till följd av kavitation. Det finns speciella beläggningar, som syrafast stål, som kan hjälpa till att minska erosion orsakad av kavitation.

  3. Tryckreglering. Genom att noggrant reglera trycket i systemet kan man undvika för stora tryckvariationer som kan leda till kavitation. Tryckregleringsventiler och övervakningssystem kan hålla trycket inom ett optimalt och säkert intervall.

  4. Regelbundet underhåll. Kavitationsproblem kan upptäckas och åtgärdas i tid vid regelbundna inspektioner och underhåll av utrustningen. Det kan innebära att man rengör eller reparerar komponenter, justerar systemparametrar eller byter ut delar vid behov.

  5. Minskad flödeshastighet. Kavitation kan minimeras genom att minska den övergripande flödeshastigheten. Större rördimensioner eller flera parallella rör installerade är några åtgärder att vidta.

Det är viktigt att komma ihåg att lämpliga åtgärder för att motverka kavitation kan variera beroende på system och applikationer.

Har du frågor om pumpar eller andra flödeslösningar? Du är varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vid dig.

 

Relaterat material

Produktsida:
Centrifugalpumpar

 
 


Läs vidare

CIP - effektiv rengöring för pumpar inom industriella processer

CIP (Clean In Place) effektiviserar rengöring av industriella pumpar. Lär dig mer om CIP. 

Läs mer