BROSCHYRER

Doserpump Prius | Motordriven

Applikationer

Prius kan användas i de flesta applikationer, exempelvis i reningsverk för olika reningsprocesser, industriell processvattenbehandling samt livsmedels- och kemiindustri.

Material

Valet mellan modeller med PTFE-membran och modeller med kolv i keramik eller rostfritt stål, samt tillgången till hydrauliska delar i olika material och storlekar, garanterar motståndskraft och säkerhet oavsett vilken typ av ämne som ska doseras. Från de mest viskösa vätskorna till särskilt aggressiva kemiska föreningar, sura/ basiska lösningar, till lösningsmedel och polymerer.

ATEX-certifierade modeller finns tillgängliga för explosionskänsliga miljöer.

Prius kan användas i de flesta applikationer, exempelvis reningsverk för dricksvatten, industriell processvattenbehandling, olika reningsprocesser, livsmedels- och kemiindustri.

Prius doseringspumpar har utvecklats för att uppfylla alla möjliga doseringskrav. Noggrann doseringen kombineras med säker motståndskraft mot aggressiva kemikalier samt låga vibrationer och inget läckage – allt för att säkerställa högsta driftsäkerhet.

Motorer

Prius kan beställas med motorer som möjliggör ett brett utbud av flödeshastigheter, från några få liter upp till 1000 l/h. Med ett arbetstryck som kan nå upp till hela 100 bar i AP-modellerna.

Styrning

Doseringsgraden regleras genom justering av den mekaniska slaglängden. Prius MF multifunktionella modeller finns också tillgängliga för mer krävande behov, med möjlighet till programmering enligt olika driftlägen. Den högsta servicenivån uppnås genom integration med Ermes fjärrstyrningssystem. Den elektroniska Modbus-modulen (RS485) gör det också möjligt att ansluta Prius MF till andra enheter samt att styra alla system via PLC.

TEKNISK DATA

Modell Maxkapacitet
(l/h)
Max tryck
bar
Pumphus Kolv Membran
Prius D MF 1000 100 PVDF, PP, AISI316, AISI316L, UMS Keramisk, AISI420  
Prius P MF 1000 100 PVDF, PP, AISI316, AISI316L, UMS  Keramisk, AISI420   
Prius D 1000 100 PVDF, PP, AISI316    PTFE
Prius P 508 10  PP, AISI316L  Keramisk, AISI420