BROSCHYRER

Integrerade lösningar

 

Tapflo erbjuder integrerade lösningar som en möjlighet att tillämpa standardenheter i icke-standardapplikationer.

För att möta dina behov finns möjligheten att kombinera olika flödeskomponenter i en komplexare enhet, som är relaterad till: 

  • nödvändig utrustning och funktionalitet
  • tillgängligt utrymme
  • placering av anslutningsflänsar
  • mobilitet m.m.
TXB400+DTBX400: Med integrerat system för övervakning av membranbrott (Diaphragm Failure Monitoring System (PDFM)).
T225+DT225: Integrerad tryck-booster monterad på hygienisk ram.
4x T80+DT80: Monterade på en hygienisk ram med löstagbara droppkar.
T800+DT800 & T820+DT820: Byggd på en stödram som reduceras enheten fotavtryck till mindre än 0,6 m2!
2xT420: Kompakt montering på en stödram med ett droppkar. Kulventiler och tryckindikatorer för att tillgodose kundens behov.