BROSCHYRER

Perstorp väljer tätningslösa pumpar

Vi möter ofta positiva reaktioner från kunder som valt tätningslösa magnetdrivna pumpar, framför 
traditionella axeltätade centrifugalpumpar. En sådan kund är Perstorp, världsledande inom special-
kemiområdet.

Vid formaldehydanläggningen i Perstorp har man två s.k. ångpaket där man återvinner värmen från gas
som efter att ha passerat en katalysatorbädd håller en temperatur på ca 400 °C. I ångpaketen värms
cirkulerande vatten till 16 bars ångtryck och en temperatur på  ca 220 °C. Ånga som sedan distribueras ut i anläggningen.

Magnetdriven centrifugalpump Tapflo

Hårda krav på pumparna
Den höga temperaturen och det höga trycket ställer hårda krav på pumparna som skall cirkulera det
uppvärmda vattnet. Perstorp har därför valt att använda sig av magnetdrivna centrifugalpumpar.
Pumparna är CDR:s modell UTS i Syrafast stål vilka hanterar temperaturer upp till 320 °C och system-
tryck på 40 bar.

Extremt driftsäkra
- Pumparna har visat sig vara extremt driftsäkra så vi har efter hand bytt ut samtliga cirkulationspumpar
i de två ångpaketen till magnetpumpar från Tapflo, säger Ola Nilsson, driftsingenjör på Formalinanläggningen.
Den äldsta av pumparna har gått problemfritt i säkert 15 år så det var inget svårt beslut.