BROSCHYRER

Kundcase & Pumpinsikter

Är du förberedd när din pump går sönder? Din industriella pump är konstruerad att hålla över lång tid om du sköter om den på rätt sätt, men förr eller senare kommer den vara förbrukad och sluta fungera. I det kritiska ögonblicket är det ofta bråttom och du bör ha en likvärdig pump redo som kan ersätta den defekta pumpen inom en snar framtid för att minimera produktionsstopp.

Det kan vara besvärligt och kostsamt när du upptäcker att pumpen har gått sönder eller av oförklarliga skäl slutar att fungera. Då är en extra pump på hyllan praktisk och beroende på din process behöver det inte betyda stora utgifter.

En reservpump kan rädda produktionen

Du har oftast stor nytta av en reservpump och det finns betydande fördelar:

  • Snabbare reparation vid fel. Du kan snabbare byta ut den defekta pumpen mot en fungerande.

  • Minskar driftstoppstiden. Säkerställer att driften kan fortsätta utan omfattande avbrott.

  • Minskar produktionsförlusten. När stopptiden minimeras kan du undvika betydande förluster.

  • Ökad trygghet. Bidrar till att hantera oönskade händelser på ett effektivt sätt.

  • Sparar kostnader. Undviker onödiga utgifter tack vare att en backup-pump finns redo.

Det finns många positiva aspekter av att ha en extra pump redo. Det är en investering som lönar sig den dag din befintliga pump inte kan användas längre. Beroende på vilken pump du använder finns det olika rekommendationer om hur den ska hanteras. I de flesta fall kan pumpen vara oanvänd länge utan att livslängden påverkas eller att det krävs något underhåll. I andra fall kan viss inspektion vara nödvändig. Pumpens manual berättar oftast hur du ska tänka kring bland annat underhåll, säkerhet och förvaring.

Dan Körmark, med lång erfarenhet av pumpunderhåll på Tapflo, betonar att låta reservpumpen ingå i arbetsplatsens handlingsplan. Han berättar att en reservpump kan spela en avgörande roll i ett akut läge.

”Reservpumpen bör vara förberedd till den grad att det bara ska vara att plocka fram den. Helst ska det framgå vad reservpumpen ska ersätta, var den är förvarad och hur processen ska gå till när den byts ut och framför allt vem som är ansvarig”, avslutar han.

Behöver du en reservpump eller reservdel? Varmt välkommen att kontakta oss!

 

Relaterat material

Produktsida:

Membranpump
Vagn
Övriga tillbehör

 
 


Läs vidare

När olyckan är framme - pump för nödsituationer

Läs om kund som behövde pump för nödsituationer. 

Läs mer