Statisk mixer i plast, lining och metall


Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram rätt modell till
din applikation med avseende på utformning, material, viskositet, tryck och flöde.

För mer information se Koflos hemsida 

Statisk mixer för jämn in-line blandning av vätskor och tillsatser.

Kan specialutrustas med doserportar, specialanslutningar och värmemantling.

FÖRDELAR
  • Helt kundanpassade

  • Låga tryckförluster

  • Inga rörliga delar

  • Underhållsfri

SPECIFIKATIONER
  • Material: PVC, SS samt lining i PVDF eller PFA.

  • Valfria anslutningar

  • Indoseringsanslutningar

Låt oss veta ditt namn.

Låt oss veta din telefon.

Låt oss veta din email.

Låt oss veta ditt meddelande.