Vertikal pump i plast modell S

STORLEKAR
Modell Max Kapacitet l/min Uppfordringshöjd
mvp
 S-65  65  39
 S-80  85  20
 S-185  185  14
 S-240  240  7
 S-375  375  5
 S-520  520  4

Vertikala centrifugalpumpar i plast för transport eller cirkula-tion från kar, grop eller tank. 

Lämpliga för alla typer av kemikalier.

FÖRDELAR
  • Tätningslös

  • Torrkörningssäker

  • Kan hantera förorenade vätskor med partiklar

  • Ersätter självsugande pumpar
SPECIFIKATIONER
  • Material: PP, C-PVC & PVDF

  • Max Q: 30 m3/h

  • Max H: 29 mvp

  • Dyklängd: 215-305 mm beroende på modell

Låt oss veta ditt namn.

Låt oss veta din telefon.

Låt oss veta din email.

Låt oss veta ditt meddelande.