TILL PRODUKTMENY

Membranpump T825 Nuclear Tapflo

Tapflo AB har levererat en tryckluftsdriven membranpump, av sin största modell, för användning i olika applikationer inom kärnkraftsindustrin.

Pumpen, vilken antagligen är den första i sitt slag i världen, har tagits fram i samarbete med Fagerström
Industrikonsult med lång erfarenhet från leveranser till kärnkraftsindustrin.

Del i system för dekontaminering
I en första tillämpning är pumpen installerad i ett mobilt system för dekontaminering. Systemets uppgift är att rengöra och avlägsna radioaktivitet från olika delar i samband med inspektion, service och utbyte 
i en kärnkraftsanläggning. Fler tillämp-ningar kan dock bli aktuella då en pump av den här typen efterfrågats från flera håll.

Pumpen, som är en specialmodell av Tapflos största T825 modell, uppfyller kraven för en så kallad klass 3 komponent vilket betyder att den är godkänd för att ingå i system som används för kärnkraftverkets drift.

Krävande projekt
– Det var ett långt och krävande projekt, menar Henrik Borisch, produktansvarig hos Tapflo, som också ansvarat för projektet. Det krävdes mycket beräkningar, dokumentation och tester innan allt var godkänt och klart. Samtidigt är det tryggt att veta att man inte tummar på någonting när det gäller utrustning av den här typen.

Vill du veta mer?

Kontakta Svante Fogelhamre, ansvarig säljare hos Tapflo

Telefon: 0303-26 09 64
E-Post: svante@tapflo.se

Läs mer om produkten här!